12. Sinten ingkang ndhawuhi Ki Ageng Pandhanaran tindak dhateng Tembayat? A. Kanjeng Sunan KalijagaB. Kanjeng Sunan GunungjatiC. Nyai Ageng RambawatiD. Ki Ageng Pandhan Arang13. Kanjeng Sunan Kalijaga ing crita kasebut nduweni watak. …A. galak lan brangasanB. sombong lan kikirC. religius lan wicaksanaD. mentingake wake dhewe​

12. Sinten ingkang ndhawuhi Ki Ageng Pandhanaran tindak dhateng Tembayat?

A. Kanjeng Sunan KalijagaB. Kanjeng Sunan GunungjatiC. Nyai Ageng RambawatiD. Ki Ageng Pandhan Arang13. Kanjeng Sunan Kalijaga ing crita kasebut nduweni watak. …A. galak lan brangasanB. sombong lan kikirC. religius lan wicaksanaD. mentingake wake dhewe​

Jawaban:

A. Kanjeng Sunan Kalijaga

C. religius lan wicaksana

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Organ Tubuh Yang Tersusun Dari Tulang Rawan Adalah?

Leave a Comment