Allah swt memiliki nama yang indah yaitu al khabir artinya adalah

Allah swt memiliki nama yang indah yaitu al khabir artinya adalah

Jawab :

AL-KHABIR adalah salah satu nama indah dan baik Allah SWT. Al-Khabir adalah asmaul husna yang artinya adalah YANG MAHA WASPADA, MAHA TELITI, MAHA MENGETAHUI SEGALA SESUATU HAL dan lain sebagainya.

Pembahasan

Al-Khabir ini disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Salah satu surah yang mengandung asmaul husna Al-Khabir adalah An-Nisa ayat 35 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Meneladani sifat Al-Khabir ini adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Salah satu cara pengamamalannya adalah dengan cermat dan teliti saat melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Kerajaan Makassar Merupakan Gabungan Dari Dua Kerajaan, Yaitu Kerajaan?

Leave a Comment