Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)?

  1. Pasal 22B
  2. Pasal 28E
  3. Pasal 26
  4. Pasal 23B
  5. Pasal 18

Jawaban: A. Pasal 22B.

Dilansir dari Ensiklopedia, anggota dewan perwakilan rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**) pasal 22b.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Eling-eling dulur kabeh Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campoleh Beurang peuting ulah weleh Bisina kaburu paeh Sabab urang bakal mati Nyawa dipundut ku Gusti Najan raja nyakrawati Teu bisa nyingkahan pati Karasana keur sakarat Nyerina kaliwat-liwat Kana ibadah kaliwat Tara ngalakukeun solat Kaduhung kaliwat langkung Tara nyembah ka Yang Agung Sakarat nyeri kalangkung Jasadna teu meunang embung. Pada (paragraf) kahiji pupujian di luhur teu ngelingan ka urang sangkan?

Leave a Comment