Apa artinya dari huruf arab​

Apa artinya dari huruf arab​

Jawab :

Terjemahan masing-masing lafadz yang ada pada gambar adalah:

  1. Terjemahan atau arti dari lafadz yang ada pada baris 1 adalah: Jika
  2. Terjemahan atau arti dari lafadz yang ada pada baris 2 adalah: Diri ini bersalah padamu.
  3. Terjemahan atau arti dari lafadz yang ada pada baris 3 adalah: Maka maafkanlah aku.

Pembahasan

Lafadz arab yang ada pada gambar merupakan tulisan lafadz arab jawi yang merujuk pada penulisan bahasa arab tetapi menggunakan huruf hijaiyyah. Tulisan lafadz arab jawi biasanya sering dijumpai pada tulisan kitab agama islam yang dikarang oleh para ulama Indonesia.

Huruf hijaiiyah sendiri pada dasarnya merupakan huruf yang digunakan pada penulisan huruf arab. Sehingga sering kita jumpai huruf hijaiyyah di dalam ayat Al Qur’an dan hadis nabi, hal ini karena Al Qur’an dan hadis nabi berbahasa arab. Umat islam diwajibkan untuk mempelajari huruf hijaiyah agar dapat membaca Al Qur’an.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, adalah pengertian dari?

Leave a Comment