Apa yang dimaksud teks eksplanasi?

Apa yang dimaksud teks eksplanasi?

  1. teks yang berisi penggambaran suatu objek
  2. teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya peristiwa
  3. teks yang berisi ajakan kepada seseorang agar melaksanakan suatu imbauan
  4. teks yang berisi pendapat tentang suatu hal atau peristiwa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya peristiwa.

Dilansir dari Ensiklopedia, apa yang dimaksud teks eksplanasi teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya peristiwa.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  1. Perhatikan QS Al-Kafirun ayat 2 berikut ini ! لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢. Sikap yang sesuai dengan ayat diatas adalah ……. *5 poina. Seorang muslim dilarang menghormati pemeluk agama lainb. Seorang muslim dilarang mengunjungi tempat ibadah agama lainc. Seorang muslim tidak akan menyembah Tuhan selain Allahd. Ajaran yang paling benar adalah Islam2. Menurut QS Al-Kafirun ayat 6, sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah …. * *5 poina. Ikhlasb. Sabarc. Tolerand. tawakkal3. Ayat yang menjadi landasan sikap saling menghargai antar umat beragama adalah …. * *5 poina. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَb. وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآأأَعْبُدُc. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْd. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِ يْنِ4. Perhatikan ayat berikut ! لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِ يْنِ Terjemahan yang tepat dari ayat tersebut diatas ialah …… *5 poina. Untukmu agamamu, dan untukku agamakub. Beribadahlah sesuai dengan agamamu masing-masingc. Kita semua bebas beribadah sesuai agama masing-masingd. Beribadah yang paling benar adalah sesuai dengan ajaran Islam5. Turunnya ayat atau surat dalam Al-Qur’an adakalanya di latar belakangi dengan sebab-sebab tertentu. Latar belakang diturunkannya QS Al-Kafirun ialah ….. *5 poina. Tawaran dari tokoh kafir Qurays untuk kerjasama dalam semua halb. Para kafir Qurays bersepakat untuk berdamai dengan umat Islam dalam hal beribadahc. Tawaran tokoh kafir Qurays terhadap Rasulullah untuk bersekutu dalam hal ibadahd. Sikap keras Rasulullah saw menolak tawaran orang kafir untuk menyembah berhala6. Toleransi yang tidak diperbolehkan adalah dalam hal …. *5 poina. ibadahb. muamalahc. imand. kerjasama7. Terhadap orang yang tidak sepaham dan tidak seagama dengan kita diajarkan untuk ….. kecuali *5 poina. Toleransib. Tenggang rasac. Saling curigaid. Saling Hormat8. Mencampuradukkan agama islam dengan agama lain termasuk perbuatan .... *5 poina. Dosab. Baikc. Sunahd. Makruh9. Kita boleh bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak boleh .... *5 poina. Ikut membangun desa dengan orang yang beragama lainb. Saling tolong menolong dengan pemeluk agama lainc. Menyembah tuhan yang disembah agama laind. Membantu pemeluk agama lain yang terkena musibah10. Surah Al-Kafirun Ayat ke-2 menjelaskan bahwa kita tidak boleh .... *5 poina. Memakan harta anak yatimb. Menyembah tuhan orang kafirc. Menghardik anak-anak yatimd. Mengikuti kehendak orang kafir11. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga .... *5 poina. Harta merekab. Ketakwaannyac. Kemurnian akidahd. Pandangannya12. Surah Al-Kafirun dalam Al-Qur’an adalah surah ke-.... *5 poina. 110b. 109c. 112d. 10613. Surat Al-Kafirun termasuk dalam surat.... *5 poina. Madaniyahb. Makiyahc. Arabiyahd. Hijriah14. Orang kafir menyuruh Nabi Muhammad untuk ..... *5 poina. Menyembah tuhan merekab. Menolong tuhan merekac. Menolong mereka dari kesesatanD. Memerangi tuhan orang kafir15. Arti dari وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ adalah..... *5 poina. Aku tidak menyukai apa yang kamu sembahb. Aku akan membenci apa yang kamu sembahc. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.d. Aku tidak akan mengakui apa yang kamu sembah16. Orang yang menyekutukan Allah disebut … *5 poina. muslimb. musyrikc. Kafird. Murtad17. Surah A-Kafirun ayat yang ke 3 berbunyi …. *5 poina. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِb. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَc. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُd. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ18. Ayat dalam surat Al-Kafirun yang mempunyai lafal yang sama adalah ayat….. *5 poina. 1 dan 2b. 3 dan 4c. 3 dan 5d. 1 dan 319. a. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ b. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ c. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ d. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Susunan ayat di atas yang benar adalah …. *5 poina. D – A – B – Cb. C – B – A – Dc. D – C – B – Ad. B – A – C – D20. Orang kafir kata Allah kelak diakhirat tempatnya di …. *5 poina. syurgab. nerakac. jannahd. firdausy​

Leave a Comment