Baca sajak di handap! Ayat Rohaédi Pamanggih Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura. Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa anak gudang dosa. Salapan bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. Salapan bulan ngakandung pinuh dosa jeung rumasa. 1956 (dicutat tina kumpulan sajak Di Kebun Binatang) Unsur rasa nu nyangkaruk dina sajak di luhur nyaéta?

Baca sajak di handap! Ayat Rohaédi Pamanggih Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura. Salapan bulan ngakandung Moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa anak gudang dosa. Salapan bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. Salapan bulan ngakandung pinuh dosa jeung rumasa. 1956 (dicutat tina kumpulan sajak Di Kebun Binatang) Unsur rasa nu nyangkaruk dina sajak di luhur nyaéta?

  1. sedih
  2. bungah
  3. reueus
  4. keuheul
  5. éra

Jawaban: A. sedih.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca sajak di handap! ayat rohaédi pamanggih salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura. salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa anak gudang dosa. salapan bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. salapan bulan ngakandung pinuh dosa jeung rumasa. 1956 (dicutat tina kumpulan sajak di kebun binatang) unsur rasa nu nyangkaruk dina sajak di luhur nyaéta sedih.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Di Indonesia, Temuan Fosil Manusia Purba Pertama Pada 1890 Yaitu?

Leave a Comment