Baca téks ieu di handap kalawan gemet! “Barudak silih rérét. Anu pangmindengna dirérét teh Emod. Pedah capétang nyarita ku basa Sunda meureun. Emod Surti kana maksud babaturana.”(Cutatan “Misteri Haur Geulis” Karya Dadan Sutisna) Sifat tokoh Emod nu digambarkeun di luhur nya éta?

Baca téks ieu di handap kalawan gemet! “Barudak silih rérét. Anu pangmindengna dirérét teh Emod. Pedah capétang nyarita ku basa Sunda meureun. Emod Surti kana maksud babaturana.”(Cutatan “Misteri Haur Geulis” Karya Dadan Sutisna) Sifat tokoh Emod nu digambarkeun di luhur nya éta?

  1. borangan
  2. wanter
  3. getol
  4. éraan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. wanter.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca téks ieu di handap kalawan gemet! “barudak silih rérét. anu pangmindengna dirérét teh emod. pedah capétang nyarita ku basa sunda meureun. emod surti kana maksud babaturana.”(cutatan “misteri haur geulis” karya dadan sutisna) sifat tokoh emod nu digambarkeun di luhur nya éta wanter.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Paham Liberalisme Memandang Masalah Agama Sebagai?

Leave a Comment