Bacalah teks cerita berikut ini! Kera sedang asyik makan pisang langsung di atas pohon. Kancil yang kebetulan lewat di tepi hutan, melihat dan ingin ikut menikmati pisang tersebut. Ia pun berteriak meminta beberapa buah pisang kepada sang Kera, tetapi Kera menolak berbagi. Kancil paham tentang watak sang Kera.Jadi, ia tidak kaget jika dirinya tidak diberi pisang Kancil pun mencari akal untuk.mendapatkan pisang itu. Kancil mulai melempari Kera dengan batu kerikil. Kera pun marah dan membalas lemparan batu kerikil dengan lemparan pisang. Kancil pura-pura mengelak dan terjatuh,sambil terus melemparkan batu kerikil. Akhirnya, pisang yang dilempar si Kera itu dikumpulkan dan dimakan oleh Kancil. Kera kaget saat menyadari pisang di pohon telah habis dilempar ke Kancil. Kera pun minta maaf ke Kancil dan meminta beberapa pisang dilempar kembali kepadanya karena dia masih lapar. Kancil tersenyum dengan santai dia ajak Kera makan pisang bersama-sama. Watak tokoh Kera dalam cerita tersebut adalah?

Bacalah teks cerita berikut ini! Kera sedang asyik makan pisang langsung di atas pohon. Kancil yang kebetulan lewat di tepi hutan, melihat dan ingin ikut menikmati pisang tersebut. Ia pun berteriak meminta beberapa buah pisang kepada sang Kera, tetapi Kera menolak berbagi. Kancil paham tentang watak sang Kera.Jadi, ia tidak kaget jika dirinya tidak diberi pisang Kancil pun mencari akal untuk.mendapatkan pisang itu. Kancil mulai melempari Kera dengan batu kerikil. Kera pun marah dan membalas lemparan batu kerikil dengan lemparan pisang. Kancil pura-pura mengelak dan terjatuh,sambil terus melemparkan batu kerikil. Akhirnya, pisang yang dilempar si Kera itu dikumpulkan dan dimakan oleh Kancil. Kera kaget saat menyadari pisang di pohon telah habis dilempar ke Kancil. Kera pun minta maaf ke Kancil dan meminta beberapa pisang dilempar kembali kepadanya karena dia masih lapar. Kancil tersenyum dengan santai dia ajak Kera makan pisang bersama-sama. Watak tokoh Kera dalam cerita tersebut adalah?

  1. pemberani
  2. pemurah
  3. pemalu
  4. serakah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. serakah.

Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah teks cerita berikut ini! kera sedang asyik makan pisang langsung di atas pohon. kancil yang kebetulan lewat di tepi hutan, melihat dan ingin ikut menikmati pisang tersebut. ia pun berteriak meminta beberapa buah pisang kepada sang kera, tetapi kera menolak berbagi. kancil paham tentang watak sang kera.jadi, ia tidak kaget jika dirinya tidak diberi pisang kancil pun mencari akal untuk.mendapatkan pisang itu. kancil mulai melempari kera dengan batu kerikil. kera pun marah dan membalas lemparan batu kerikil dengan lemparan pisang. kancil pura-pura mengelak dan terjatuh,sambil terus melemparkan batu kerikil. akhirnya, pisang yang dilempar si kera itu dikumpulkan dan dimakan oleh kancil. kera kaget saat menyadari pisang di pohon telah habis dilempar ke kancil. kera pun minta maaf ke kancil dan meminta beberapa pisang dilempar kembali kepadanya karena dia masih lapar. kancil tersenyum dengan santai dia ajak kera makan pisang bersama-sama. watak tokoh kera dalam cerita tersebut adalah serakah.

BACA JUGA :  Benda Yang Dapat Ditarik Kuat Oleh Magnet Disebut

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment