Bagan tersebut merupakan struktur organisasi pemerintahan kelurahan. Tanda X menunjukkan?

Bagan tersebut merupakan struktur organisasi pemerintahan kelurahan. Tanda X menunjukkan?

  1. sekretaris desa
  2. sekretaris bupati
  3. sekretaris kelurahan
  4. sekretaris gubernur
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. sekretaris kelurahan.

Dilansir dari Ensiklopedia, bagan tersebut merupakan struktur organisasi pemerintahan kelurahan. tanda x menunjukkan sekretaris kelurahan.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Sinta : Kula nuwun.Pak Hadi : Mangga nak, kene mlebu kene. Mangga-mangga lungguh kene.Sinta : Inggih pak, matur nuwun.Pak Hadi : ana perlu apa kok sajak wigati banget.Sinta : Punika lho pak, kula pengin ngertos batik kagungan njenengan.Pak Hadi : Apa wae sing pengin dimangerteni nak?Sinta : Punapa naminipun usaha batik panjenengan pak?Pak Hadi : Usaha batik iki tak jenengake Sekar Jagad. Saka pethikan dialog ing dhuwur unsur intrinsik latar panggonan ing?

Leave a Comment