Barisan Pelopor Yang Menyiapkan Tiang Bendera Dipimpin Oleh?

Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh?

  1. Soekarno
  2. S. Suhud
  3. Arifin Abdurrahman
  4. Soekarni

Jawaban: B. S. Suhud

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh s. suhud.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Ikatan Jiwa Yang Melahirkan Perasaan Kasih Sayang, Cinta Dan Penghormatan Yang Mendalam Terhadap Setiap Orang, Di Mana Keterpautan Jiwa Itu Ditautkan Oleh Ikatan Aqidah Islam, Iman Dan Taqwa Merupakan Pengertian Dari?

Leave a Comment