Bendera merah putih dikibarkan oleh?

Bendera merah putih dikibarkan oleh?

  1. Latif Hendra Ningrat, S.Suhud dan Trimurti
  2. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dr.Cipto Mangun Kusuma
  3. Sukarno, Moh.Hatta
  4. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Latif Hendra Ningrat, S.Suhud dan Trimurti.

Dilansir dari Ensiklopedia, bendera merah putih dikibarkan oleh latif hendra ningrat, s.suhud dan trimurti.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  12. Sinten ingkang ndhawuhi Ki Ageng Pandhanaran tindak dhateng Tembayat? A. Kanjeng Sunan KalijagaB. Kanjeng Sunan GunungjatiC. Nyai Ageng RambawatiD. Ki Ageng Pandhan Arang13. Kanjeng Sunan Kalijaga ing crita kasebut nduweni watak. ...A. galak lan brangasanB. sombong lan kikirC. religius lan wicaksanaD. mentingake wake dhewe​

Leave a Comment