Bentuk iklan pada gambar tersebut adalah?

Bentuk iklan pada gambar tersebut adalah?

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Kepada siapakah diberikan tugas untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah? (Pkh 2:26)?

Leave a Comment