Contoh dari globalisasi budaya adalah?

Contoh dari globalisasi budaya adalah?

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Di handap mangrupakeun ngaran-ngaran kampung adat nu aya di Jawa Barat, iwal ti?

Leave a Comment