Di dalam menginstalasi Sistem Operasi Linux diperlukan minimal 2 partisi yang digunakan, yaitu?

Di dalam menginstalasi Sistem Operasi Linux diperlukan minimal 2 partisi yang digunakan, yaitu?

  1. /root dan /boot
  2. /root dan /home
  3. /root dan swap
  4. /home dan /boot
  5. /home dan /usr

Jawaban: C. /root dan swap.

Dilansir dari Ensiklopedia, di dalam menginstalasi sistem operasi linux diperlukan minimal 2 partisi yang digunakan, yaitu /root dan swap.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Baca téks biografi di handap! Radén Mahyar Angga Kusumadinata Radén Mahyar Angga Kusumadinata (Radén Machjar Angga Koesoemadinata) dilahirkeun di Sumedang, 7 Désémber 1902, tur tilaar di Bandung, 9 April 1979. Anjeunna téh seniman tur étnomusikolog Sunda. Kawentar minangka pangarang lagu-lagu Sunda, pangatik nu ngahusus keun kana ngamajukeun seni sora, panalungtik karawitan tur ahli téori musik Sunda, sarta nyiptakeun “serat kanayagan” (sistem notasi nada) da, mi, na, ti, la, katut nyipta sistim 17 titilaras Sunda. Radén Mahyar Angga Kusumadinata kalawan nénéhna Pa Mahyar, kawentar ogé minangka seniman pencipta lagu-lagu Sunda. Anjeunna gemet niténan laras pélog jeung saléndro ti keur budak kénéh. Guguru ka sabaraha urang juru tembang jeung nayaga. Seniman nu kungsi dipiguru ku anjeun téh diantarana diajar rebab ka Pa Letjen Basara, Pa Sura, jeung Pa Natadireja, diajar gamelan ka Pa Cai jeung Pa Idi, sarta diajar tembang ka Pa Oetje, juru pantun kawentar di Bandung. Dina tahun 1923 (masih kénéh di bangku sakola), anjeun geus nyiptakeun “serat kanayagan” (notasi nada) da, mi, na, ti, la, kalawan nulis buku teori seni sora Sunda, dijudulan “Élmuning Kawih Sunda”. Tugas namatkeun sakola, ditempatkeun jadi guru di HIS Sumedang (1924-1932). (Discutat tur dir opéa tina Enciklopédia Sunda) Dumasar sempalan téks biografi di luhur, karya penting nu dihasilkeun ku Pa Mahyar nyaéta?

Leave a Comment