Eling-eling dulur kabeh Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campoleh Beurang peuting ulah weleh Bisina kaburu paeh Sabab urang bakal mati Nyawa dipundut ku Gusti Najan raja nyakrawati Teu bisa nyingkahan pati Karasana keur sakarat Nyerina kaliwat-liwat Kana ibadah kaliwat Tara ngalakukeun solat Kaduhung kaliwat langkung Tara nyembah ka Yang Agung Sakarat nyeri kalangkung Jasadna teu meunang embung. Pada (paragraf) kadua pupujian di luhur murwakanti dina vocal?

Eling-eling dulur kabeh Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campoleh Beurang peuting ulah weleh Bisina kaburu paeh Sabab urang bakal mati Nyawa dipundut ku Gusti Najan raja nyakrawati Teu bisa nyingkahan pati Karasana keur sakarat Nyerina kaliwat-liwat Kana ibadah kaliwat Tara ngalakukeun solat Kaduhung kaliwat langkung Tara nyembah ka Yang Agung Sakarat nyeri kalangkung Jasadna teu meunang embung. Pada (paragraf) kadua pupujian di luhur murwakanti dina vocal?

  1. u
  2. a
  3. i
  4. e
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. i.

Dilansir dari Ensiklopedia, eling-eling dulur kabeh eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh beurang peuting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkahan pati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah kaliwat tara ngalakukeun solat kaduhung kaliwat langkung tara nyembah ka yang agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu meunang embung. pada (paragraf) kadua pupujian di luhur murwakanti dina vocal i.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Secara administrasi kependudukan, digunakan pembagian tiga golongan, yaitu, kecuali?

Leave a Comment