Fungsi utama dari penerapan penilaian portofolio adalah?

Fungsi utama dari penerapan penilaian portofolio adalah?

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar salawasna kudu sukur Eling kanu Maha Agung. ungkara ulah nepak dada beunghar dina rumpaka kawih di luhur nyaeta?

Leave a Comment