Gagasan pokok adalah

Gagasan pokok adalah

Jawab :

Yang dimaksud GAGASAN POKOK adalah gagasan yang menjadi dasar dan menjiwai keseluruhan paragraf yang umumnya dijumpai pada kalimat utama dengan sifat implisit atau abstrak. Secara singkat gagasan pokok yang disebut juga gagasan utama ini bisa pula dimaknai sebagai suatu penyataan yang merupakan INTI suatu pembahasan.

Baca lebih lanjut mengenai pengertian gagasan pokok brainly.co.id/tugas/2554549

» Pembahasan

Gagasan Pokok (Ide Pokok) adalah salah satu komponen dalam sebuah paragraf selain gagasan pendukung. Gagasan pokok ini merupakan ide dasar yang kemudian dikembangkan dalam paragraf sehingga menjiwai gagasan pendukung yang juga dijumpai dalam paragraf tersebut.

Cermati lebih lanjut mengenai ciri gagasan pokok brainly.co.id/tugas/1163194

Gagasan Pokok, oleh sebab kedudukannya sebagai inti dari suatu pragraf, maka seringnya dijumpai dalam kalimat yang jelas. Adapun ciri-ciri lengkap gagasan pokok adalah sebagai berikut:

  • Pada gagasan pokok dijumpai topik permasalahan
  • Gagasan pokok ini bisa dijabarkan atau menjadi penjelas
  • Gagasan utama ini mampu berdiri sendiri sebab merupakan kalimat yang lengkap
  • Gagasan pokok mempunyai makna yang lugas dan jelas
  • Gagasan pokok ini umumnya adalah kesimpulan dari suatu paragraf

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Perangkat Keras Yang Berfungsi Sebagai Otak Komputer Adalah?

Leave a Comment