Kampung adat Arjasari téh ku urang dinyana mah sok disebut Kabuyutan Lebakwangi, Batukarut. Anu jadi ciri utama nya éta wangunan anu disebut Bumi Alit. Di jerona aya rupa-rupa barang pusaka titinggal Mbah Manggung Dikusumah kayaning kujang, keris, tumbak, badik, jeung gobak. Ari Mbah Manggung Dikusumah téh anu ngadegkeun éta kampung sarta salasaurang anu nyebarkeun agama Islam di wewengkon pakidulan Bandung. Salian ti barang pusaka, di Bumi Alit ogé aya sumbul jeung gamelan anu katelah goong rénténg Embah Bandong. Gamelan kabuyutan anu ditabeuhna unggal tanggal 12 Mulud dina mangsana Muludan, nya éta pangéling-ngéling dibabarkeunana Kangjeng Nabi Muhammad Saw. Di wewengkon Bumi Alit aya makam karuhun anu sok di jararahan, nya éta makam Mbah Lurah Sutadikusumah, Embah Wira Sutadikusumah, Embah Patra Kusumah, Embah Aji Kalang Sumitra, jeung Embah Dalem Andaya Sakti. Waktuna jarahna ogé teu bisa sagawayah deui, ngan bisa poé Senén jeung poé Kemis baé. Poé Salasa salila bulan puasa mah, Bumi Alit téh teu meunang pisan didatangan ku jelema, ari lain kuncén jeung tugasna mah. (Dicutat tina Wiwaha Basa Kelas 9, 2017) Anu ngadegkeun Kampung Arjasari teh salah saurang tokoh anu nyebarkeun agama Islam di wewengkon pakidulan Bandung. Ngarana nyaeta?

Kampung adat Arjasari téh ku urang dinyana mah sok disebut Kabuyutan Lebakwangi, Batukarut. Anu jadi ciri utama nya éta wangunan anu disebut Bumi Alit. Di jerona aya rupa-rupa barang pusaka titinggal Mbah Manggung Dikusumah kayaning kujang, keris, tumbak, badik, jeung gobak. Ari Mbah Manggung Dikusumah téh anu ngadegkeun éta kampung sarta salasaurang anu nyebarkeun agama Islam di wewengkon pakidulan Bandung. Salian ti barang pusaka, di Bumi Alit ogé aya sumbul jeung gamelan anu katelah goong rénténg Embah Bandong. Gamelan kabuyutan anu ditabeuhna unggal tanggal 12 Mulud dina mangsana Muludan, nya éta pangéling-ngéling dibabarkeunana Kangjeng Nabi Muhammad Saw. Di wewengkon Bumi Alit aya makam karuhun anu sok di jararahan, nya éta makam Mbah Lurah Sutadikusumah, Embah Wira Sutadikusumah, Embah Patra Kusumah, Embah Aji Kalang Sumitra, jeung Embah Dalem Andaya Sakti. Waktuna jarahna ogé teu bisa sagawayah deui, ngan bisa poé Senén jeung poé Kemis baé. Poé Salasa salila bulan puasa mah, Bumi Alit téh teu meunang pisan didatangan ku jelema, ari lain kuncén jeung tugasna mah. (Dicutat tina Wiwaha Basa Kelas 9, 2017) Anu ngadegkeun Kampung Arjasari teh salah saurang tokoh anu nyebarkeun agama Islam di wewengkon pakidulan Bandung. Ngarana nyaeta?

  1. Embah Bandong
  2. Embah Lurah Sutadikusumah
  3. Embah Manggungdikusumah
  4. Embah Dalem Andaya
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Embah Manggungdikusumah.

Dilansir dari Ensiklopedia, kampung adat arjasari téh ku urang dinyana mah sok disebut kabuyutan lebakwangi, batukarut. anu jadi ciri utama nya éta wangunan anu disebut bumi alit. di jerona aya rupa-rupa barang pusaka titinggal mbah manggung dikusumah kayaning kujang, keris, tumbak, badik, jeung gobak. ari mbah manggung dikusumah téh anu ngadegkeun éta kampung sarta salasaurang anu nyebarkeun agama islam di wewengkon pakidulan bandung. salian ti barang pusaka, di bumi alit ogé aya sumbul jeung gamelan anu katelah goong rénténg embah bandong. gamelan kabuyutan anu ditabeuhna unggal tanggal 12 mulud dina mangsana muludan, nya éta pangéling-ngéling dibabarkeunana kangjeng nabi muhammad saw. di wewengkon bumi alit aya makam karuhun anu sok di jararahan, nya éta makam mbah lurah sutadikusumah, embah wira sutadikusumah, embah patra kusumah, embah aji kalang sumitra, jeung embah dalem andaya sakti. waktuna jarahna ogé teu bisa sagawayah deui, ngan bisa poé senén jeung poé kemis baé. poé salasa salila bulan puasa mah, bumi alit téh teu meunang pisan didatangan ku jelema, ari lain kuncén jeung tugasna mah. (dicutat tina wiwaha basa kelas 9, 2017) anu ngadegkeun kampung arjasari teh salah saurang tokoh anu nyebarkeun agama islam di wewengkon pakidulan bandung. ngarana nyaeta embah manggungdikusumah.

BACA JUGA :  Bunyi Gema Sering Terjadi Pada Lokasi Berikut, Yaitu?

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment