Kerajinan Yang Menggunakan Bahan Logam, Yaitu

Kerajinan yang menggunakan bahan logam, yaitu?

  1. Kayu
  2. Batu
  3. Plastik
  4. Emas dan Perunggu
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Emas dan Perunggu

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kerajinan yang menggunakan bahan logam, yaitu emas dan perunggu.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Gatekna pethikan tembang dolanan ing ngisor iki!Padha Nyawiji Ayo padha nyawiji Tuwa mudha jaler estri Sayuk eka kapti Bareng dha tumandang nyukupi Sandang pangan kita sami Nanging aja ana kang korupsi Yen padha korupsi Negarane rugi kang sayekti Cakepan tembang ing dhuwur nggunakake basa rinengga?

Leave a Comment