ketika zaman keemasannya, Orde Baru mengumandangkan semboyannya yakni?

ketika zaman keemasannya, Orde Baru mengumandangkan semboyannya yakni?

  1. Gemah Ripah Loh Jenawi
  2. Ing Ngarso Sing Tulodo
  3. Alon-alon waton kelakon
  4. Tut Wuri Handayani
  5. Ing Madya Mangun Karsa

Jawaban: A. Gemah Ripah Loh Jenawi.

Dilansir dari Ensiklopedia, ketika zaman keemasannya, orde baru mengumandangkan semboyannya yakni gemah ripah loh jenawi.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Iklan Dalam Bentuk Suara Dan Gambar Bergerak Dapat Dilihat Pada?

Leave a Comment