Luas bangun trapesium di atas adalah … cm²?

Baca Juga :  Pa Gumilar jenenganana téh. Anjeunna guru SD di Garut. Istrinya, jenenganana Bu Euis. Pa Gumilar sareng Bu Eulis kalebet kulawarga basajan. Putrana aya dua, hiji pameget hiji deui istri. Putra nu pameget wastana Risal, ari putra nu istri wastana Néndén. Risal tos sakola di SMP Kelas 7. Rain amah, Néndén sakolana di SD kelas 4. Kulawarga Pa Gumilar hirup rukun sauyunan, boh jeung tatangga boh jeung baraya. Hiji waktos Pa Gumilar kasumpingan rakana ti Bandung. Jenenganana Pa Jéjén sareng isterina, Bu Dewi.Pa Jéjén : Assalamualaikum!Risal : Waalaikumsalam! Aéh geuning Wa Jéjén. Manga Wa, lewat!Wa Jéjén : Manga, nuhun. Risal ieu téh? Tos ageung, tos bujang ayeuna mah.Risal : Muhun, Wa.Wa Jéjén : Tos kelas sabaraha sakola téh?Risal : Kelas 7, Wa.Wa Jéjén : Bapa sareng Mamah araya?Rizal : Aya, Wa, nuju di kalebet.Wa Jéjén : Nuhun atuh ari araya mah.Risal : Mah, Pa, aya Wa Jéjén.Pa Gumlar : Aéh, Kang Jéjén, haturan. Mangga linggih.Pa Jéjén : Nuhun, yi. Sono Akang téh, tos lami teu tepang.Pa Gumilar : Muhun. Rupina mah sami-sami paciweuh ku padamelan.Néndén : Wa, damang?Pa Jéjén : Pangésto. Néndén, nya? Tos kelas sabaraha sakola?Néndén : Kelas 4, Wa.Bu Eulis : Muhun, Kang. Tos lami teu tepang. Kumaha Tétéh damang?Bu Dewi : Pangésto, Yi. Kumaha sawangsulna?Bu Euis : Saé, Téh. Mangga calik na palih dieu. Sakantenan urang taruang heula.Pa Jéjén : Ah, nembé gé dongkap, tos dipiwarang neda. Ieu yeuh sonona Akang ka kulawargi Yi Gugum téh géksor.Bu Eulis : Kaleresan geura, abdi tos mais lauk emas disurawungan. Bu Dewi : Atuh, kasedep Uwa pameget éta mah. Muhun atuh, kaleresan tos lapar. Kulawarga Pa Gumilar sareng kulawarga Wa Jéjén taruang balakecrakan. Bangun nu ponyo naker katingalina téh. Ma’lum tos lumampah nu kaétang tebih ti Bandung ka Garut, katambi-nambih macét deui Saha ari Pa Gumilar teh?

BACA JUGA :  Udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah disebut?

Dijawab Oleh : Kunjaw

Leave a Comment