Nu disebut Wawancara pikeun neangan warta dumasar kanyataan jeung fakta teh, nyaeta?

Nu disebut Wawancara pikeun neangan warta dumasar kanyataan jeung fakta teh, nyaeta?

  1. Nitenan hiji kajadian atawa kaayaan, Naon nu katempo, karasa, kadenge, atawa kalaman dina hiji kajadian atawa kaayaan nu di anggap luar biasa.
  2. Ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber nu geus aya.
  3. Ngawawancara hiji jalma, boh ahli boh jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rek di wartakeun ku urang.
  4. Jalma nu diwawancara ku urang keur kapentingan warta
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Ngawawancara hiji jalma, boh ahli boh jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rek di wartakeun ku urang..

Dilansir dari Ensiklopedia, nu disebut wawancara pikeun neangan warta dumasar kanyataan jeung fakta teh, nyaeta ngawawancara hiji jalma, boh ahli boh jalma biasa anu dianggap apal kana perkara anu rek di wartakeun ku urang..

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Batubara Dan Minyak Bumi Adalah Contoh Sumber Daya Alam Yang Dihasilkan Dari?

Leave a Comment