Perhatikan pernyataan berikut!1) menghormati dan menghargai hak orang lain.2) berani membela kebenaran dan keadilan.3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.4) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.5) suka bekerja keras.Pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5 ialah?

Perhatikan pernyataan berikut!1) menghormati dan menghargai hak orang lain.2) berani membela kebenaran dan keadilan.3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.4) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.5) suka bekerja keras.Pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5 ialah?

  1. 1, 2, 4
  2. 1, 3, 4
  3. 1, 3, 5
  4. 2, 3, 4
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. 1, 3, 5.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikan pernyataan berikut!1) menghormati dan menghargai hak orang lain.2) berani membela kebenaran dan keadilan.3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.4) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.5) suka bekerja keras.pernyataan di atas yang termasuk pengamalan pancasila sila ke-5 ialah 1, 3, 5.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Nelayan di desa Lamalera pemburu ikan paus secara berlebihan. Arti kata memburu adalah?

Leave a Comment