Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Sila Keempat adalah?

Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Sila Keempat adalah?

  1. beribadah sesuai kepercayaan
  2. melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas
  3. berlaku adil terhadap teman
  4. membantu ibu di rumah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas.

Dilansir dari Ensiklopedia, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila keempat adalah melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  UNESCO merupakan salah satu badan khusus PBB yang mempunyai fungsi untuk?

Leave a Comment