Pernyataan yang tepat untuk menyatakan kestabilan kedua unsur tersebut adalah?

Pernyataan yang tepat untuk menyatakan kestabilan kedua unsur tersebut adalah?

  1. Unsur X lebih mudah menyerap elektron daripada unsur Y
  2. Ion X- lebih stabil daripada atom X
  3. Unsur Y lebih mudah melepas elektron daripada unsur X
  4. Ion Y- lebih stabildaripada atom Y
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Ion Y- lebih stabildaripada atom Y.

Dilansir dari Ensiklopedia, pernyataan yang tepat untuk menyatakan kestabilan kedua unsur tersebut adalah ion y- lebih stabildaripada atom y.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Pak Ridwan adalah seorang pedagang buah-buahan. Ia menimbang buah-buahannya dengan tepat.Sikap pak Ridwan adalah?

Leave a Comment