Pesen/Amanat saka drama tradisional ing dhuwur, yaiku?

Pesen/Amanat saka drama tradisional ing dhuwur, yaiku?

  1. mbok randha ngadhepake siji baka siji para kleting kanthi ura-ura
  2. mbok randha ura-ura : tumuruna ana putri kang ngunggah-ungahi putrine kang ala rupane
  3. menawa golek jejodhohan ora bisa dirudapeksa
  4. mbok randha dak kersakake kaboyong ing Jenggala saiki uga
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. menawa golek jejodhohan ora bisa dirudapeksa.

Dilansir dari Ensiklopedia, pesen/amanat saka drama tradisional ing dhuwur, yaiku menawa golek jejodhohan ora bisa dirudapeksa.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Dampak Revolusi Prancis Dalam Bidang Sosial Adalah?

Leave a Comment