Salah Sahiji ciri dongéng nyaéta miboga sifat tatalépa ti hiji panyatur ka panyatur liana. Ku kituna dongéng miboga sifat lisan. Nanging ayeuna loba pisan dongéng anu dibukukeun, éta kagiatan ngarobah dongéng anu miboga sifat lisan kana tulisan disebut?

Salah Sahiji ciri dongéng nyaéta miboga sifat tatalépa ti hiji panyatur ka panyatur liana. Ku kituna dongéng miboga sifat lisan. Nanging ayeuna loba pisan dongéng anu dibukukeun, éta kagiatan ngarobah dongéng anu miboga sifat lisan kana tulisan disebut?

  1. Transformasi
  2. Transliterasi
  3. Transisi
  4. Semiotic literasi
  5. Ngaragum

Jawaban: B. Transliterasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, salah sahiji ciri dongéng nyaéta miboga sifat tatalépa ti hiji panyatur ka panyatur liana. ku kituna dongéng miboga sifat lisan. nanging ayeuna loba pisan dongéng anu dibukukeun, éta kagiatan ngarobah dongéng anu miboga sifat lisan kana tulisan disebut transliterasi.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Penduduk Yang Berada Di Pesisir Pantai Pada Umumnya Bekerja Sebagai?

Leave a Comment