Sebutkan rupa-rupa paguneman

Sebutkan rupa-rupa paguneman

Jawab :

Ditilik tina suasanana, aya dua rupa paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Paguneman nyaeta nyarita dua arah, silih tempas, antara dua urang atawa leuwih, sarta kalimah anu digunakeun nyaeta kalimah langsung.

Pembahasan

Conto paguneman resmi nyaeta saperti sawala atawa diskusi. Sedengkeun conto paguneman teu resmi nyaeta saperti ngawangkong caritaan sapopoe jeung babaturan atawa jeung kolot sorangan. Dina paguneman resmi saperti sawala biasana aya anu ngatur lumangsungna sawala nyaeta anu disebut panumbu catur atawa moderator.

Dijawab Oleh : Kunjaw

BACA JUGA :  Tujuan dari pantun nasehat adalah?

Leave a Comment